Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0209/2008

Debatten :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Stemmingen :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 7 mei 2008 - Brussel

13. Transatlantische Economische Raad (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Transatlantische Economische Raad

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Evans, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Dariusz Maciej Grabowski, namens de UEN-Fractie, Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie, Bernard Wojciechowski, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour en Małgorzata Handzlik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu en Peter Skinner.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck en Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over de Transatlantische Economische Raad (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab en Urszula Gacek, namens de PPE-DE-Fractie, over de Transatlantische Europese Raad (B6-0210/2008);

- Adam Bielan en Dariusz Maciej Grabowski, namens de UEN-Fractie, over de Transatlantische Economische Raad (B6-0211/2008);

- Erika Mann en Peter Skinner, namens de PSE-Fractie, over de Transatlantische Economische Raad (B6-0212/2008);

- Umberto Guidoni en Marco Rizzo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Transatlantische Economische Raad (B6-0213/2008);

- Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie over de Transatlantische Economische Raad (B6-0214/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 08.05.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid