Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 7. toukokuuta 2008 - Bryssel

14. Eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta annetun direktiivin muuttaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta annetun direktiivin muuttaminen

Vladimír Špidla (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Philip Bushill-Matthews PPE-DE-ryhmän puolesta, Harlem Désir PSE-ryhmän puolesta, Siiri Oviir ALDE-ryhmän puolesta, Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri ja Genowefa Grabowska.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ilda Figueiredo.

Vladimír Špidla käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö