Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. mája 2008 - Brusel

14. Revízia smernice o zriadení Európskej zamestnaneckej rady (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Revízia smernice o zriadení Európskej zamestnaneckej rady

Vladimír Špidla (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Harlem Désir za skupinu PSE, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri a Genowefa Grabowska.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Ilda Figueiredo.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia