Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2217(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0138/2008

Debatter :

PV 07/05/2008 - 15
CRE 07/05/2008 - 15

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.8
CRE 08/05/2008 - 5.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0194

Protokoll
Onsdagen den 7 maj 2008 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

15. Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området - EU:s valobservatörsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2007 och EU:s politik på området [2007/2274(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marco Cappato (A6-0153/2008)

Betänkande om EU:s valövervakningsuppdrag: mål, tillvägagångssätt och framtida utmaningar [2007/2217(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Véronique De Keyser och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

Marco Cappato redogjorde för sitt betänkande.

Véronique De Keyser och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Thijs Berman (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Giusto Catania (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Csaba Sándor Tabajdi för PSE-gruppen, Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Frank Vanhecke, grupplös, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall och Raül Romeva i Rueda.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin och Katrin Saks.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 08.05.2008 och punkt 5.8 i protokollet av den 08.05.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy