Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 mei 2008 - Brussel

16. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
CRE

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański en Diamanto Manolakou.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor en Czesław Adam Siekierski.

Juridische mededeling - Privacybeleid