Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 maj 2008 - Bryssel

16. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
CRE

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański och Diamanto Manolakou.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor och Czesław Adam Siekierski.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy