Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0242(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0166/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0166/2008

Keskustelut :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Äänestykset :

PV 08/05/2008 - 5.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0191

Pöytäkirja
Keskiviikko 7. toukokuuta 2008 - Bryssel

18. Maataloustuottajien tukijärjestelmät (puuvillan tukijärjestelmä) * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta puuvillan tukijärjestelmän osalta [KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Ioannis Gklavakis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez PPE-DE-ryhmän puolesta, María Isabel Salinas García PSE-ryhmän puolesta, Diamanto Manolakou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta ja Katerina Batzeli.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Puheenvuorot: Mariann Fischer Boel ja Ioannis Gklavakis.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.5.2008, kohta 5.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö