Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0242(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0166/2008

Ingivna texter :

A6-0166/2008

Debatter :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0191

Protokoll
Onsdagen den 7 maj 2008 - Bryssel

18. Stödsystem för jordbrukare (bomullsstöd) * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller bomullsstödet [KOM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Ioannis Gklavakis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Carmen Fraga Estévez för PPE-DE-gruppen, María Isabel Salinas García för PSE-gruppen, Diamanto Manolakou för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, och Katerina Batzeli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Talare: Mariann Fischer Boel och Ioannis Gklavakis.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 08.05.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy