Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 7 май 2008 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Микрокредити (писмена декларация)
 6.Поправки (член 204а от Правилника за дейността)
 7.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 8.Внесени документи
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 10.Ред на работа
 11.ИПС@10 - първото десетилетие на Икономическия и паричен съюз (съобщение на Комисията)
 12.Влошаване на ситуацията в Грузия (разискване)
 13.Трансатлантически икономически съвет (разискване)
 14.Преразглеждане на Директивата за създаване на Европейски работнически съвет (разискване)
 15.Годишен доклад за правата на човека за 2007 г. - Мисии на ЕС за наблюдение на избори (разискване)
 16.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 17.Търговски и икономически отношения с държавите от Югоизточна Азия (разискване)
 18.Схеми за подпомагане на земеделски производители (подпомагане на памука) * (разискване)
 19.Управление на запасите от дълбоководни видове риби (разискване)
 20.Декларация за финансови интереси
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (141 kb) Присъствен списък (55 kb) 
 
Протокол (100 kb) Присъствен списък (21 kb) 
 
Протокол (190 kb) Присъствен списък (68 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност