Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 7 maja 2008 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Mikrokredyt (oświadczenie pisemne)
 6.Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)
 7.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 10.Porządek obrad
 11.UGW@10 - pierwszych dziesięć lat Unii Gospodarczej i Monetarnej (komunikat Komisji)
 12.Zaostrzenie sytuacji w Gruzji (debata)
 13.Transatlantycka rada gospodarcza (debata)
 14.Przegląd dyrektywy w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej (debata)
 15.Prawa człowieka na świecie (2007) i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie - Misje obserwacyjne wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (debata)
 16.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 17.Stosunki handlowe i gospodarcze z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (debata)
 18.Systemy wsparcia dla rolników (wsparcie w sektorze bawełny) * (debata)
 19.Zarządzanie głębinowymi zasobami rybnymi (debata)
 20.Oświadczenie o korzyściach majątkowych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (119 kb) Lista obecności (55 kb) 
 
Protokół (95 kb) Lista obecności (21 kb) 
 
Protokół (178 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności