Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 7. mája 2008 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Mikroúver (písomné vyhlásenie)
 6.Korigendum (článok 204a rokovacieho poriadku)
 7.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 8.Predložené dokumenty
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 10.Program práce
 11.HMÚ@10 - Prvé desaťročie fungovania Hospodárskej a menovej únie (oznámenie Komisie)
 12.Zhoršenie situácie v Gruzínsku (rozprava)
 13.Transatlantická hospodárska rada (rozprava)
 14.Revízia smernice o zriadení Európskej zamestnaneckej rady (rozprava)
 15.Ľudské práva vo svete (2007) a politika EÚ - Volebné pozorovateľské misie Európskej únie: ciele, postupy a budúce výzvy (rozprava)
 16.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Obchodné a hospodárske vzťahy so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) (rozprava)
 18.Režimy podpory pre poľnohospodárov (podpora pre bavlnu) * (rozprava)
 19.Riadenie zásob hlbokomorských rýb (rozprava)
 20.Vyhlásenie o finančných záujmoch
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (123 kb) Prezenčná listina (55 kb) 
 
Zápisnica (93 kb) Prezenčná listina (21 kb) 
 
Zápisnica (177 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia