Indiċi 
Minuti
PDF 196kWORD 99k
L-Erbgħa, 7 ta' Mejju 2008 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-President
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Mikrokreditu (dikjarazzjoni bil-miktub)
 6.Corrigendum (Artikolu 204a tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 8.Dokumenti mressqa
 9.Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)
 10.Ordni tas-seduta
 11.EMU@10 - L-ewwel għaxar snin ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (komunikazzjoni tal-Kummissjoni)
 12.Taħsir tas-sitwazzjoni fil-Ġeorġja (dibattitu)
 13.Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (dibattitu)
 14.Reviżjoni tad-direttiva dwar l-istabbiliment ta' Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet (dibattitu)
 15.Id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja (2007) u l-politika ta' l-Unjoni Ewropea - Missjonijiet ta' osservazzjoni ta' l-elezzjonijiet ta' l-UE: objettivi, prattiki u sfidi tal-futur (dibattitu)
 16.Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 17.Relazzjonijiet Kummerċjali u Ekonomiċi mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN) (dibattitu)
 18.Reġimi ta' appoġġ favur il-bdiewa (għajnuna għall-qoton) * (dibattitu)
 19.L-immanniġġjar ta' l-istokks tal-ħut tal-fond (dibattitu)
 20.Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.05.


2. Dikjarazzjoni tal-President

Il-President esprima s-solidarjetà tal-Parlament lejn il-vittmi numerużi taċ-ċiklun Nargis, li ħakem Burma is-Sibt li għadda; huwa jistenna lill-gvern ta' Burma, min-naħa, biex huwa jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' assistenza internazzjonali u, min-naħa l-oħra, li Aung San Suu Kyi, li rebħet il-premju Sakharov fl-1990, tinħeles.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

°
° ° °

Richard Seeber ħabbar li minħabba l-obbligi tiegħu ma setgħax ikun preżenti għaż-żewġ seduti tas-sessjoni parzjali attwali.


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

Alfonso Andria, Renato Brunetta, Mario Mantovani, Lapo Pistelli u Luciana Sbarbati kienu parti mill-elezzjoni tagħhom fil-Parlament Taljan u tad-deċiżjoni tagħhom li jadottaw dan il-mandat.

Bi qbil ma' l-Artikolu 7, paragrafu 2, ta' l-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett u l-Artikolu 4, paragrafi 1 u 4, tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament qies u nnota s-siġġijiet vakanti tagħhom b'effett mid-29.04.2008.

Min-naħa l-oħra, fatti minn sorsi pubbliċi disponibbli stabbilew li Umberto Bossi, Alessandra Mussolini u Adriana Poli Bortone ġew eletti fil-Parlament Taljan u qed jipparteċipaw fil-ħidmiet tiegħu.

Bi qbil ma' l-Artikolu 7, paragrafu 2, ta' l-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett u l-Artikolu 4, paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament, b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 3, paragrafu 2, it-tieni linja tar-Regoli ta' Proċedura, qies u nnota s-siġġijiet vakanti tagħhom b'effett mid-29.04.2008.


5. Mikrokreditu (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni 0002/2008 ippreżentata mill-Membri Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini u Miguel Angel Martínez Martínez dwar le microcrédit ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. B'riżultat ta' dan, skond l-Artikolu 116(4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tiġi ppreżentata lid-destinatarji u ppubblikata flimkien ma' l-ismijiet tal-firmatarji fit-Testi Adottati tas-sessjoni ta' 08.05.2008.


6. Corrigendum (Artikolu 204a tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat responsabbli rrettifika l-iżbalji li ġejjin f'test appruvat mill-Parlament Ewropew:

- Korrezzjoni għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew imwaqqfa fl-ewwel qari tal-11 ta' Diċembru 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill relatata ma' l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja Komunitarja (tfassil mill-ġdid) - P6_TA-PROV(2007)0597 - (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

Skond l-Artikolu 204a(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettifika ta' l-iżbalji hija meqjusa appruvata sakemm fi żmien tmienja u erbgħin siegħa mit-tħabbir tagħha, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarha.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit tas-Séance en direct.


7. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dejta li jmiss ta' rizoluzzjoni mhux leġiżlattiva «Lejn strateġija Ewropea dwar id-drittijiet tat-tfal» adottata mill-Parlament Ewropew waqt il-perjodu tas-sessjoni ta' Jannar I 2008 hija disponibbli fis-sit tas-Séance en direct.


8. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-kumitati parlamentari

1.1) rapporti:

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġestjoni tas-sikurezza ta' l-infrastruttura tat-toroq (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0050/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri dwar emendi għall-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja stipulati bil-ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles, għall-perjodu bejn it-18 ta' Jannar 2005 u s-17 ta' Jannar 2011 (COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta d-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, hekk kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE, ta’ ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, b’rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju - L-ewwel parti (COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: József Szájer (A6-0088/2008)

- Rapport dwar ambjent ta' negozju simplifikat għall-kumpaniji fl-oqsma tal-liġi tal-kumpaniji, il-kontabilità u l-verifika (COM(2007)0394 - 2007/2254(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

- Rapport dwar il-ġestjoni ta' l-istokkijiet tal-baħar fond (COM(2007)0030 - 2007/2110(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

- Rapport dwar l-iżvilupp tal-qafas għall-attivitajiet ta' rappreżentanti interessati (lobbyists) fl-istituzzjonijiet Ewropej (COM(2007)0127 - 2007/2115(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0105/2008)

- Rapport dwar il-konklużjoni ta' ftehima interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar proċeduri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE li tistabbilixxi l-proċedura għall-eżerċitar tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni, kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (N6-0001/2008 - C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

- Rapport dwar l-emenda għall-Artikolu 81 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament (2008/2027(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

- Rapport dwar Missjonijiet ta' l-UE għall-Osservazzjoni ta' l-Elezzjonijiet: objettivi, prattiki u sfidi futuri (2007/2217(INI)) - Kumitat AFET (A6-0138/2008)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament Nru 11 rigward it-tneħħija tad-diskriminazzjoni fir-rati u l-kundizzjonijiet tat-trasport, fl-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 79(3) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Regolament (KE) 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iġjene ta' l-oġġetti ta' l-ikel (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Portugall japplika rata mnaqqsa ta' dazju tas-sisa fuq birra prodotta lokalment fir-reġjun awtonomu ta' Madejra (COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

- Rapport dwar il-White Paper dwar l-Isport (COM(2007)0391 - 2007/2261(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet kummercjali u ekonomiċi ma' l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tan-Nofsinhar ix-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN) (COM(2006)0567 - 2007/2265(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Glyn Ford (A6-0151/2008)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2007 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika ta' l-UE dwar il-kwistjoni (2007/2274(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Marco Cappato (A6-0153/2008)

- Rapport dwar l-istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur ta' l-UE 2007-2013 (COM(2007)0099 - 2007/2189(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa rigward l-iskema ta' appoġġ għall-qoton (COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)


9. Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri

1) mistoqsijiet orali (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Arlene McCarthy, f'isem il-Kumitat IMCO, lill-Kunsill: 'Kumpaniji tad-direttorju' (i.e. 'Gwidi tal-Bliet Ewropej') (B6-0152/2008)

2) dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Urszula Krupa u Witold Tomczak dwar l-appoġġ għall-ħarsien tal-ħajja (0039/2008),

- Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson u Pierre Pribetich dwar il-projbizzjoni tal-kummerċjalizzar u l-użu ta’ l-apparati “Mosquito” kontra ż-żgħażagħ (0040/2008),

- Bogusław Rogalski dwar it-Tibet (0041/2008),

- Andreas Mölzer dwar iż-żwiġijiet furzati (0042/2008),

- Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská u Holger Krahmer dwar il-kanal tad-Danubju – l-Oder – l-Elbe (0043/2008),

- Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai u Alexander Alvaro dwar il-proklamazzjoni tat-23 ta' Awissu bħala l-Jum Ewropew ta’ Tifkira għall-Vittmi ta' l-Istaliniżmu u tan-Nażiżmu (0044/2008),

- Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas u Harlem Désir dwar ir-rispett tad-drittijiet ta' l-impjegati "rilokati" fl-Ewropa (0045/2008).


10. Ordni tas-seduta

Il-punt li jmiss kien l-ordni tas-seduta.

L-abbozz finali ta' l-aġenda għas-seduti plenarji ta' Mejju I 2008 (PE 406.217/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-modifiki msemmija hawn taħt (Artikolu 132 tar-Regoli ta' Proċedura):

Seduti ta' 07.05.2008 u 08.05.2008

l-Erbgħa

Talba tal-grupp PPE-DE biex jiddaħħal it-tieni punt fl-aġenda tad-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar id-deterjorament tas-sitwazzjoni fil-Ġorġja u biex jingħalaq id-dibattitu bit-tressiq tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa għall-votazzjonijiet waqt il-perjodu tas-sessjoni ta' Ġunju I.

Il-Parlament approva din t-talba.

Il-Kunsill ma setgħax ikun preżenti wara t-20:00 biex iwieġeb għall-mistoqsija orali Le Conseil ne pouvant être présent après 20 heures pour répondre à la question orale "Kumpaniji tad-direttorji" foloz (punt 24 ta' l-Abbozz ta' l-Aġenda), huwa propost li dan il-punt jitressaq fil-perjodu ta' sessjoni li jmiss.

Tkellmu: Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE, u Simon Busuttil f'isem il-Grupp PPE-DE.

Il-Parlament approva l-proposta.

il-Ħamis

Il-votazzjoni dwar ir-rapporti Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008) (punt 19 ta' l-Abbozz ta' l-Aġenda) u Kyösti Virrankoski (punt 20 ta' l-Abbozz ta' l-Aġenda) tressqu għal perjodu ta' sessjoni li jmiss.

°
° ° °

Hekk ġie stabbilit l-ordni tas-seduta.


11. EMU@10 - L-ewwel għaxar snin ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (komunikazzjoni tal-Kummissjoni)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: Rapport tal-Kummissjoni dwar l-ewwel għaxar snin ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja

Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) għamel il-komunikazzjoni.

Tkellmu: Werner Langen f'isem il-Grupp PPE-DE, u Pervenche Berès f'isem il-Grupp PSE.

IPPRESIEDA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

Tkellmu: Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, Alain Lipietz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mario Borghezio f'isem il-Grupp UEN, Adamos Adamou f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Jens-Peter Bonde f'isem il-Grupp IND/DEM.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Reinhard Rack, Monika Beňová, Olle Schmidt, Othmar Karas, Zita Pleštinská, Danutė Budreikaitė, Gerard Batten, Zsolt László Becsey, Antolín Sánchez Presedo u Zbigniew Zaleski.

Tkellem Joaquín Almunia.


12. Taħsir tas-sitwazzjoni fil-Ġeorġja (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Taħsir tas-sitwazzjoni fil-Ġeorġja

Janez Lenarčič (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Jacek Saryusz-Wolski f'isem il-Grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE, Georgs Andrejevs f'isem il-Grupp ALDE, Marie Anne Isler Béguin f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Miloslav Ransdorf f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans u Vytautas Landsbergis.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Urszula Gacek, Katrin Saks, Ewa Tomaszewska, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Siiri Oviir u Zbigniew Zaleski.

Tkellem Janez Lenarčič.

IPPRESIEDA: Mechtild ROTHE
Viċi-President

Tkellem Benita Ferrero-Waldner.

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: perjodu tas-sessjoni ta' Ġunju I .


13. Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Kunsill Ekonomiku Transatlantiku

Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Jonathan Evans f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, Dariusz Maciej Grabowski f'isem il-Grupp UEN, Umberto Guidoni f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bernard Wojciechowski f'isem il-Grupp IND/DEM, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Erika Mann, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Antolín Sánchez Presedo, Sophia in 't Veld, Urszula Gacek, Pervenche Berès, Corien Wortmann-Kool, Benoît Hamon, Malcolm Harbour u Małgorzata Handzlik.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Czesław Adam Siekierski, Corina Creţu u Peter Skinner.

Tkellem Günter Verheugen.

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck u Alexander Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (B6-0209/2008);

- Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, Malcolm Harbour, Alexander Radwan, Robert Sturdy, James Elles, Andreas Schwab u Urszula Gacek f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (B6-0210/2008);

- Adam Bielan u Dariusz Maciej Grabowski f'isem il-Grupp UEN, dwar il-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (B6-0211/2008);

- Erika Mann u Peter Skinner f'isem il-Grupp PSE, dwar il-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (B6-0212/2008);

- Umberto Guidoni u Marco Rizzo f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (B6-0213/2008);

- Caroline Lucas f'isem il-Grupp Verts/ALE dwar il-Kunsill Ekonomiku Transatlantiku (B6-0214/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal- Minuti ta' 08.05.2008 .


14. Reviżjoni tad-direttiva dwar l-istabbiliment ta' Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Reviżjoni tad-direttiva dwar l-istabbiliment ta' Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Philip Bushill-Matthews f'isem il-Grupp PPE-DE, Harlem Désir f'isem il-Grupp PSE, Siiri Oviir f'isem il-Grupp ALDE, Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Alejandro Cercas, Karin Jöns, Proinsias De Rossa, Pier Antonio Panzeri u Genowefa Grabowska.

Tkellem skond il-proċedura "catch the eye" Ilda Figueiredo.

Tkellem Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.


IPPRESIEDA: Marek SIWIEC
Viċi-President

15. Id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja (2007) u l-politika ta' l-Unjoni Ewropea - Missjonijiet ta' osservazzjoni ta' l-elezzjonijiet ta' l-UE: objettivi, prattiki u sfidi tal-futur (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport Annwali 2007 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika ta' l-UE dwar il-kwistjoni [2007/2274(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Marco Cappato (A6-0153/2008)

Rapport dwar missjonijiet ta' osservazzjoni ta' l-elezzjonijiet ta' l-UE: objettivi, prattiki u sfidi tal-futur [2007/2217(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Ko-Rapporteurs: Véronique De Keyser u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

Marco Cappato ippreżenta r-rapport.

Véronique De Keyser u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra preżentaw ir-rapport tagħhom.

Tkellmu: Janez Lenarčič (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Thijs Berman (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Giusto Catania (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi f'isem il-Grupp PSE, Janusz Onyszkiewicz f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, Frank Vanhecke Membru mhux affiljat, Zbigniew Zaleski, Józef Pinior, Fiona Hall u Raül Romeva i Rueda.

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu: Luisa Morgantini, Hélène Goudin, Jim Allister, Ari Vatanen, Richard Howitt, Ona Juknevičienė, Margrete Auken, Willy Meyer Pleite, Kathy Sinnott, Urszula Gacek, Libor Rouček, Sarah Ludford, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis u Corina Creţu.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Marianne Mikko, Marie Anne Isler Béguin u Katrin Saks.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal- Minuti ta' 08.05.2008 u punt 5.8 tal- Minuti ta' 08.05.2008 .


16. Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skond l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura:

Mairead McGuinness, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mikel Irujo Amezaga, Zdzisław Zbigniew Podkański u Diamanto Manolakou.

IPPRESIEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

Tkellmu: Csaba Sándor Tabajdi, Marco Pannella, Ilda Figueiredo, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Pedro Guerreiro, Marios Matsakis, Genowefa Grabowska, Csaba Sógor u Czesław Adam Siekierski.


17. Relazzjonijiet Kummerċjali u Ekonomiċi mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN) (dibattitu)

Rapport dwar ir-Relazzjonijiet Kummerċjali u Ekonomiċi mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Ko-Rapporteurs: Glyn Ford u Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

Glyn Ford ippreżenta r-rapport.

Tkellem Peter Mandelson (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Francisco José Millán Mon (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), John Purvis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Peter Šťastný f'isem il-Grupp PPE-DE, David Martin f'isem il-Grupp PSE, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-Grupp UEN, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Antolín Sánchez Presedo, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jerzy Buzek u Pierre Pribetich.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Stavros Arnaoutakis u Jean-Pierre Audy.

Tkellem Glyn Ford.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.9 tal- Minuti ta' 08.05.2008 .


18. Reġimi ta' appoġġ favur il-bdiewa (għajnuna għall-qoton) * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa, fir-rigward ta’ l-iskema ta' appoġġ dwar il-qoton [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

Tkellem Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni).

Ioannis Gklavakis ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Carmen Fraga Estévez f'isem il-Grupp PPE-DE, María Isabel Salinas García f'isem il-Grupp PSE, Diamanto Manolakou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, u Katerina Batzeli.

Tkellem skond il-proċedura "catch the eye" Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

Tkellmu: Mariann Fischer Boel u Ioannis Gklavakis.

PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi-President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal- Minuti ta' 08.05.2008 .


19. L-immanniġġjar ta' l-istokks tal-ħut tal-fond (dibattitu)

Rapport dwar l-immanniġġjar ta' l-istokks tal-ħut tal-fond [2007/2110(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

Tkellem Struan Stevenson dwar l-organizzazzjoni tad-dibattiti (Il-President irrisponda li se jressaq il-kummenti tiegħu lill-Konferenza tal-Presidenti).

Rosa Miguélez Ramos ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Marios Matsakis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Struan Stevenson f'isem il-Grupp PPE-DE, Paulo Casaca f'isem il-Grupp PSE, Pedro Guerreiro f'isem il-Grupp GUE/NGL, Carmen Fraga Estévez, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Joe Borg u Rosa Miguélez Ramos.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.10 tal- Minuti ta' 08.05.2008 .


20. Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji

Il-Membri li ġejjin kienu għadhom ma aġġornawx id-dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji tagħhom għas-sena 2007, bi qbil ma' l-Anness I, Artikolu 2(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann u John Whittaker.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 406.217/OJ).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.05.

Harald Rømer

Martine Roure

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Foglietta, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hénin, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mavrommatis, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza