Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 8. května 2008 - Brusel

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o čl. 6 odst. 2 o uvádění baterií a akumulátorů na trh (KOM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o obecných zásadách, jimiž se řídí účast Státu Izrael v programech Společenství (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky (KOM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o způsobilosti zemí Střední Asie pro financování podle rozhodnutí Rady 2006/1016/ES o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství (KOM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2004, pokud jde o obnovu populací tresky obecné, a nařízení (EHS) č. 2847/93 (KOM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh na převod položek DEC 10/2008 - Oddíl III - Komise (SEK(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

Právní upozornění - Ochrana soukromí