Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2115(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0105/2008

Внесени текстове :

A6-0105/2008

Разисквания :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Гласувания :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0197

Протокол
Четвъртък, 8 май 2008 г. - Брюксел

3. Разработване на правната рамка за дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно разработването на правната рамка за дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции [2007/2115(INI)] Докладчик: Ingo Friedrich (бивш доклад Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

Ingo Friedrich представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: José Javier Pomés Ruiz (докладчик по становището на комисията CONT), Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията ECON), Claude Turmes (докладчик по становището на комисията ENVI), Diana Wallis (докладчик по становището на комисията JURI), Søren Bo Søndergaard (докладчик по становището на комисията LIBE), Philip Bradbourn, от името на групата PPE-DE, Carlos Carnero González, от името на групата PSE, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, от името на групата IND/DEM, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen и Costas Botopoulos.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter и David Hammerstein.

Изказаха се: Siim Kallas и Ingo Friedrich.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 08.05.2008.

Правна информация - Политика за поверителност