Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2115(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0105/2008

Teksty złożone :

A6-0105/2008

Debaty :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Głosowanie :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0197

Protokół
Czwartek, 8 maja 2008 r. - Bruksela

3. Rozwój ram regulujących działalność przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach Unii Europejskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie rozwoju ram regulujących działalność przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach Unii Europejskiej [2007/2115(INI)] Sprawozdawca: Ingo Friedrich (dawne sprawozdanie Alexandra Stubba) (A6-0105/2008)

Ingo Friedrich przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: José Javier Pomés Ruiz (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Claude Turmes (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Diana Wallis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Søren Bo Søndergaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Philip Bradbourn w imieniu grupy PPE-DE, Carlos Carnero González w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer niezrzeszony, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen i Costas Botopoulos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter i David Hammerstein.

Głos zabrali: Siim Kallas i Ingo Friedrich.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.11 protokołu z dnia 08.05.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności