Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2115(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0105/2008

Predkladané texty :

A6-0105/2008

Rozpravy :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0197

Zápisnica
Štvrtok, 8. mája 2008 - Brusel

3. Vytvorenie rámca pre činnosť predstaviteľov záujmových skupín (lobistov) v inštitúciách EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Vytvorenie rámca pre činnosť predstaviteľov záujmových skupín (lobistov) v inštitúciách EÚ [2007/2115(INI)] Spravodajca Ingo Friedrich (bývalá správa Alexandra Stubba) (A6-0105/2008)

Ingo Friedrich uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Javier Pomés Ruiz (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Pervenche Berès (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Claude Turmes (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Diana Wallis (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Søren Bo Søndergaard (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Philip Bradbourn za skupinu PPE-DE, Carlos Carnero González za skupinu PSE, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Andreas Mölzer nezávislý poslanec, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen a Costas Botopoulos.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter a David Hammerstein.

V rozprave vystúpili: Siim Kallas a Ingo Friedrich.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.11 zápisnice zo dňa 08.05.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia