Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2261(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0149/2008

Внесени текстове :

A6-0149/2008

Разисквания :

PV 08/05/2008 - 4
CRE 08/05/2008 - 4

Гласувания :

PV 08/05/2008 - 5.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0198

Протокол
Четвъртък, 8 май 2008 г. - Брюксел

4. Бяла книга за спорта (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Бяла книга за спорта [2007/2261(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

Manolis Mavrommatis представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Изказаха се: Emine Bozkurt (докладчик по становището на комисията EMPL), Toine Manders, Gerardo Galeote (докладчик по становището на комисията REGI), Neena Gill (докладчик по становището на комисията JURI), Esther De Lange (докладчик по становището на комисията LIBE), Pál Schmitt, от името на групата PPE-DE, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, от името на групата UEN, Jean-Luc Bennahmias, от името на групата Verts/ALE, Věra Flasarová, от името на групата GUE/NGL, Thomas Wise, от името на групата IND/DEM, Слави Бинев, независим член на ЕП, Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris, който също така направи декларация за финансови интереси, Donato Tommaso Veraldi и Christofer Fjellner.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mihaela Popa, Costas Botopoulos, Toomas Savi и Antonio De Blasio.

Изказаха се: Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis и Martin Schulz, който се оплака от шума в пленарната зала в края на дебата и поиска, от името на групата PSE, Бюрото да наложи спазване на правилото за петминутно прекъсване преди гласуване.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 08.05.2008.

Правна информация - Политика за поверителност