Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2261(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0149/2008

Ingediende teksten :

A6-0149/2008

Debatten :

PV 08/05/2008 - 4
CRE 08/05/2008 - 4

Stemmingen :

PV 08/05/2008 - 5.12
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0198

Notulen
Donderdag 8 mei 2008 - Brussel

4. Witboek over sport (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het witboek over sport [2007/2261(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

Manolis Mavrommatis leidt het verslag in.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emine Bozkurt (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Toine Manders, Gerardo Galeote (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Neena Gill (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Esther De Lange (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Pál Schmitt, namens de PPE-DE-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Jean-Luc Bennahmias, namens de Verts/ALE-Fractie, Věra Flasarová, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Wise, namens de IND/DEM-Fractie, Slavi Binev, niet-ingeschrevene, Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris, die eveneens opgave doet van een financieel belang, Donato Tommaso Veraldi en Christofer Fjellner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mihaela Popa, Costas Botopoulos, Toomas Savi en Antonio De Blasio.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis en Martin Schulz, die allereerst klaagt over het lawaai in de vergaderzaal aan het eind van het debat, en namens de PSE-Fractie het Bureau verzoekt om inachtneming van de onderbreking van vijf minuten vóór de stemmingen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 08.05.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid