Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0242(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0166/2008

Ingediende teksten :

A6-0166/2008

Debatten :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Stemmingen :

PV 08/05/2008 - 5.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0191

Notulen
Donderdag 8 mei 2008 - Brussel

5.5. Steunregelingen voor landbouwers (steunregeling voor katoen) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, wat de steunregeling voor katoen betreft [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0191)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0191)

Juridische mededeling - Privacybeleid