Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0209/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 8. května 2008 - Brusel

5.6. Transatlantická hospodářská rada (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 a B6-0214/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0209/2008

(nahrazující B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 a B6-0214/2008):

předložen těmito poslanci:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab a Urszula Gacek za skupinu PPE-DE,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma a Benoît Hamon za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck a Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE,

Adam Bielan a Cristiana Muscardini za skupinu UEN

(Bernard Wojciechowski je spolusignatářem svým vlastním jménem)

přijat (P6_TA(2008)0192)

(Návrh usnesení B6-0213/2008 se nebere v potaz.)

K hlasování vystoupili:

Erika Mann za skupinu PSE předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 13, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí