Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0209/2008

Debatten :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Stemmingen :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 8 mei 2008 - Brussel

5.6. Transatlantische Economische Raad (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 en B6-0214/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0209/2008

(ter vervanging van B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 en B6-0214/2008):

ingediend door de volgende leden:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab en Urszula Gacek, namens de PPE-DE-Fractie,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma en Benoît Hamon, namens de PSE-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck en Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg en Pierre Jonckheer, namens de Verts/ALE-Fractie,

Adam Bielan en Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie

(Bernard Wojciechowski is medeondertekenaar uit eigen naam)

Aangenomen (P6_TA(2008)0192)

(Ontwerpresolutie B6-0213/2008 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Erika Mann diende namens de PSE-Fractie een mondeling amendement in op paragraaf 13, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid