Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0209/2008

Debaty :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Głosowanie :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 8 maja 2008 r. - Bruksela

5.6. Transatlantycka rada gospodarcza (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 i B6-0214/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0209/2008

(zastępujący B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 i B6-0214/2008):

złożony przez następujących posłów:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab i Urszula Gacek w imieniu grupy PPE-DE,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma i Benoît Hamon w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck i Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg i Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE,

Adam Bielan i Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN

(Bernard Wojciechowski złożył pod nim podpis we własnym imieniu)

Przyjęto (P6_TA(2008)0192)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0213/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Erika Mann w imieniu grupy PSE, złożyła poprawkę ustną do ust. 13, którą uwzględniono.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności