Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0209/2008

Dezbateri :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Voturi :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 8 mai 2008 - Bruxelles

5.6. Consiliul economic transatlantic (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 şi B6-0214/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0209/2008

care înlocuieşte B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 şi B6-0214/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab şi Urszula Gacek, în numele Grupului PPE-DE,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma şi Benoît Hamon, în numele Grupului PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck şi Alexander Lambsdorff, în numele Grupului ALDE,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg şi Pierre Jonckheer, în numele Grupului Verts/ALE,

Adam Bielan şi Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN

(Bernard Wojciechowski este cosemnatar în nume propriu)

Adoptat (P6_TA(2008)0192)

(Propunerea de rezoluţie B6-0213/2008 a devenit caducă.)

Intervenţii privind votarea:

Erika Mann, în numele Grupului PSE, a propus un amendament oral la alineatul (13), care a fost reţinut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate