Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0209/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 13
CRE 07/05/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 08/05/2008 - 5.6
CRE 08/05/2008 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 8. mája 2008 - Brusel

5.6. Transatlantická hospodárska rada (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 a B6-0214/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0209/2008

(nahrádzajúci B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 a B6-0214/2008):

podaný týmito poslancami:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab a Urszula Gacek za skupinu PPE-DE,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma a Benoît Hamon za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck a Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE,

Adam Bielan a Cristiana Muscardini za skupinu UEN

(Bernard Wojciechowski je spolupodpisovateľom vo svojom vlastnom mene.)

Prijatý (P6_TA(2008)0192)

(Návrh uznesenia B6-0213/2008 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Erika Mann za skupinu PSE predniesla ústny PDN k odseku 13, ktorý bol schválený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia