Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2217(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0138/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0138/2008

Συζήτηση :

PV 07/05/2008 - 15
CRE 07/05/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.8
CRE 08/05/2008 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0194

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

5.8. Αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις [2007/2217(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Véronique De Keyser και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0194)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Michael Gahler προτείνει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα παράγραφος 6α, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου