Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2110(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0103/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0103/2008

Συζήτηση :

PV 07/05/2008 - 19
CRE 07/05/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0196

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

5.10. Η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων [2007/2110(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0196)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου