Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2115(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0105/2008

Ingediende teksten :

A6-0105/2008

Debatten :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Stemmingen :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0197

Notulen
Donderdag 8 mei 2008 - Brussel

5.11. Ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over de ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie [2007/2115(INI)] Rapporteur:: Ingo Friedrich (voorheen verslag Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Hartmut Nassauer.

Aangenomen (P6_TA(2008)0197)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Hartmut Nassauer wenste namens de PPE-DE-Fractie dat amendement 3 en paragraaf 10, 2de deel, hoofdelijk in stemming werden gebracht (ondanks het verstrijken van de termijn voor de indiening van een dergelijk verzoek, werd het verzoek ingewilligd);

Mario Mauro diende een mondeling amendement in op paragraaf 10, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten;

Adina-Ioana Vălean diende een mondeling amendement in op amendement 3, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten; (Monica Frassoni voerde hierover het woord);

Monica Frassoni deelde namens de Verts/ALE-Fractie mede dat haar fractie amendement 15 introk.

Juridische mededeling - Privacybeleid