Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2115(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0105/2008

Ingivna texter :

A6-0105/2008

Debatter :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0197

Protokoll
Torsdagen den 8 maj 2008 - Bryssel

5.11. En ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om att utveckla en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner [2007/2115(INI)] Föredragande: Ingo Friedrich (tidigare Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Talare: Hartmut Nassauer.

Antogs (P6_TA(2008)0197)

Inlägg om omröstningen:

Hartmut Nassauer för PPE-DE-gruppen, begärde att man skulle rösta med namnupprop om ändringsförslag 3 och punkt 10, andra delen (denna begäran beaktades, trots att den inte gjorts inom tidsfristen).

Mario Mauro lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 10, vilket inte beaktades, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

Adina-Ioana Vălean lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta. (Monica Frassoni yttrade sig om detta resultat).

Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, meddelade att hennes grupp drog tillbaka ändringsförslag 15.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy