Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel

6. Parlamendi koosseis

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde ja Adeline Hazan teatasid kirjalikult oma lahkumisest parlamendiliikme ametikohalt alates vastavalt 30.04.2008, 09.05.2008 ja 18.05.2008.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament nende ametikohtade vabaksjäämist ja teavitab sellest asjassepuutuvat liikmesriiki.

Madalmaade pädevad ametiasutused on teatanud Edith Mastenbroeki asemel Jan Cremersi ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 30.04.2008.

Taani pädevad ametiasutused on teatanud Jens-Peter Bonde asemel Hanne Dahli ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 09.05.2008.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Jan Cremers et Hanne Dahl vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika