Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 8 mai 2008 - Bruxelles

6. Componenţa Parlamentului

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde şi Adeline Hazan au informat în scris în legătură cu demisia lor din funcţia de deputaţi în Parlament, începând cu 30.04.2008, respectiv 09.05.2008 şi 18.05.2008.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură, Parlamentul a constatat existenţa locurilor vacante şi a informat statele membre interesate.

Autorităţile olandeze competente au informat că Jan Cremers este desemnat în locul lui Edith Mastenbroek, ca deputat în Parlament, cu efect de la 30.04.2008.

Autorităţile daneze competente au informat că Hanne Dahl este desemnată în locul lui Jens-Peter Bonde, ca deputată în Parlament, cu efect de la 09.05.2008.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Jan Cremers et Hanne Dahl se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate