Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 8. mája 2008 - Brusel

6. Zloženie Parlamentu

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde a Adeline Hazan písomne oznámili, že sa vzdávajú svojich mandátov poslancov Parlamentu s účinnosťou od 30.4.2008, 9.5.2008 a 18.5.2008.

Podľa článku 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament konštatoval uvoľnenie ich miest a informoval o tom príslušné členské štáty.

Príslušné holandské úrady oznámili menovanie Jana Cremersa za poslanca namiesto Edithy Mastenbroek s účinnosťou od 30.4.2008.

Príslušné dánske úrady oznámili menovanie Hanny Dahl za poslankyňu namiesto Jens-Petera Bondeho s účinnosťou od 9.5.2008.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Jan Cremers a Hanne Dahl miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia