Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PSE, UEN και IND/DEM, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή CONT: Ieke van den Burg

επιτροπή EMPL: Jan Cremers αντί Emine Bozkurt

επιτροπή LIBE: Emine Bozkurt

επιτροπή AFCO: Hanne Dahl

Αντιπροσωπεία στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Cristiana Muscardini

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία και στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ): Hanne Dahl

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ: Jan Cremers.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου