Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 8 mai 2008 - Bruxelles

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

9. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Ioannis Gklavakis - A6-0166/2008: Katerina Batzeli

Consiliul economic transatlantic - RC-B6-0209/2008: Syed Kamall

Raport Marco Cappato - A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov

Raport Véronique De Keyser şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0138/2008: Martin Callanan

Raport Glyn Ford şi Vincenzo Aita - A6-0151/2008: Syed Kamall

Raport Ingo Friedrich - A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan, Othmar Karas

Raport Manolis Mavrommatis - A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate