Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 maj 2008 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

9. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Ioannis Gklavakis - A6-0166/2008: Katerina Batzeli

Transatlantiska ekonomiska rådet - RC-B6-0209/2008: Syed Kamall

Betänkande Marco Cappato - A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov

Betänkande Véronique De Keyser och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0138/2008: Martin Callanan

Betänkande Glyn Ford och Vincenzo Aita - A6-0151/2008: Syed Kamall

Betänkande Ingo Friedrich - A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan, Othmar Karas

Betänkande Manolis Mavrommatis - A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy