Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 8 maj 2008 - Bryssel

14. Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 12.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy