Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitlev raamistik (arutelu)
 4.Valge raamat spordi kohta (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.EÜ ja Seišellide vahelises kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse muutmine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.2.Madeira õlle aktsiisimäär * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.3.Komisjoni rakendusvolituste kasutamine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.4.Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (rakendusmeetmed) muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
5.5.Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (puuvilla toetuskava) * (hääletus)
  
5.6.Atlandi-ülene majandusnõukogu (hääletus)
  
5.7.Inimõigused maailmas (2007) ja ELi poliitika selles valdkonnas (hääletus)
  
5.8.ELi valimisvaatlusmissioonid (hääletus)
  
5.9.Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia (ASEANi) riikidega (hääletus)
  
5.10.Süvamere kalavarude majandamine (hääletus)
  
5.11.Huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitlev raamistik (hääletus)
  
5.12.Valge raamat spordi kohta (hääletus)
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 13.Järgmiste istungite ajakava
 14.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (133 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb)       
 
Protokoll (97 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) Hääletuste tulemused (436 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1751 kb) 
 
Protokoll (167 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (159 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (514 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika