Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 8 mei 2008 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (debat)
 4.Witboek over sport (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Wijziging van de visserijmogelijkheden en van de financiële tegenprestatie vastgelegd in de overeenkomst EG-Seychellen * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Accijnstarief Madeira op aldaar geproduceerd bier * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie over de uitvoeringsvoorwaarden voor de comitologie (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Uitvoeringsmaatregelen (wijziging van artikel 81 van het Reglement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Steunregelingen voor landbouwers (steunregeling voor katoen) * (stemming)
  
5.6.Transatlantische Economische Raad (stemming)
  
5.7.Mensenrechten in de wereld (2007) en het EU-beleid inzake de mensenrechten (stemming)
  
5.8.EU-verkiezingswaarneming: doelstellingen, praktijk en uitdagingen voor de toekomst (stemming)
  
5.9.Commerciële en economische betrekkingen met de ASEAN (stemming)
  
5.10.Beheer van diepzeevisbestanden (stemming)
  
5.11.Ontwikkeling van het kader voor de activiteiten van belangenvertegenwoordigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (stemming)
  
5.12.Witboek over sport (stemming)
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (134 kb) Presentielijst (58 kb)       
 
Notulen (102 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (434 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1724 kb) 
 
Notulen (178 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (168 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (514 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid