Index 
Proces-verbal
PDF 172kWORD 105k
Joi, 8 mai 2008 - Bruxelles
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Cadrul de reglementare a activităţilor reprezentanţilor grupurilor de interese (persoane care desfăşoară activităţi de lobby) în instituţiile europene (dezbatere)
 4.Cartea albă privind sportul (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Modificările posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul CE/Seychelles * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Nivelul accizei pentru berea produsă în Madeira * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Măsuri de executare (modificarea articolului 81 din Regulamentul de procedură) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Scheme de sprijin pentru agricultori (schema de sprijin pentru bumbac) * (vot)
  
5.6.Consiliul economic transatlantic (vot)
  
5.7.Drepturile omului în lume (2007) şi politica Uniunii Europene în acest domeniu (vot)
  
5.8.Misiunile UE de observare a alegerilor: obiective, practici şi provocări viitoare (vot)
  
5.9.Relaţiile comerciale şi economice cu ţările din Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) (vot)
  
5.10.Gestionarea rezervelor de peşti de adâncime (vot)
  
5.11.Cadrul de reglementare a activităţilor reprezentanţilor grupurilor de interese (persoane care desfăşoară activităţi de lobby) în instituţiile europene (vot)
  
5.12.Cartea albă privind sportul (vot)
 6.Componenţa Parlamentului
 7.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Decizii privind anumite documente
 12.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 13.Calendarul următoarelor şedinţe
 14.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de către Consiliu şi Comisie

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește articolul 6 alineatul (2) privind introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor (COM(2008)0211 - C6-0165/2008 - 2008/0081(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Decizia Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Comunitatea Europeană şi Statul Israel privind principiile generale de participare a Statului Israel la programele comunitare (05471/2008 - C6-0180/2008 - 2007/0241(AVC))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private (COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului cu privire la eligibilitatea țărilor din Asia Centrală în temeiul Deciziei 2006/1016/CE a Consiliului privind acordarea unei garanții comunitare Băncii Europene de Investiții în cazul pierderilor rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Comunității (COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

AFET, INTA

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004 în ceea ce privește refacerea rezervelor de cod și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 (COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de virament de credite DEC 10/2008 - Sectiunea III - Comisie (SEC(2008)0410 - C6-0185/2008 - 2008/2110(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


3. Cadrul de reglementare a activităţilor reprezentanţilor grupurilor de interese (persoane care desfăşoară activităţi de lobby) în instituţiile europene (dezbatere)

Raport privind dezvoltarea cadrului de reglementare a activităţilor reprezentanţilor grupurilor de interese (lobbyiştilor) din instituţiile europene [2007/2115(INI)] Raportor: Ingo Friedrich (ex-raportor Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

Ingo Friedrich şi-a prezentat raportul.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: José Javier Pomés Ruiz (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Pervenche Berès (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Claude Turmes (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Diana Wallis (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Søren Bo Søndergaard (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Philip Bradbourn, în numele Grupului PPE-DE, Carlos Carnero González, în numele Grupului PSE, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM, Andreas Mölzer, neafiliat, Reinhard Rack, Richard Corbett, Luca Romagnoli, Astrid Lulling, Jo Leinen şi Costas Botopoulos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Carl Schlyter şi David Hammerstein.

Au intervenit: Siim Kallas şi Ingo Friedrich.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.11 al PV din 08.05.2008.


4. Cartea albă privind sportul (dezbatere)

Raport referitor la Cartea albă privind sportul [2007/2261(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

Manolis Mavrommatis şi-a prezentat raportul.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

A intervenit Vladimír Špidla (membru al Comisiei).

Au intervenit: Emine Bozkurt (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Toine Manders, Gerardo Galeote (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Neena Gill (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Esther De Lange (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Pál Schmitt, în numele Grupului PPE-DE, Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, în numele Grupului UEN, Jean-Luc Bennahmias, în numele Grupului Verts/ALE, Věra Flasarová, în numele Grupului GUE/NGL, Thomas Wise, în numele Grupului IND/DEM, Slavi Binev, neafiliat, Ivo Belet, Emine Bozkurt, Ramona Nicole Mănescu, Sebastiano (Nello) Musumeci, Doris Pack, Christa Prets, Sharon Bowles, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Zwiefka, Richard Corbett, Grażyna Staniszewska, Christopher Heaton-Harris, care a făcut, de asemenea, o declaraţie de interese financiare, Donato Tommaso Veraldi şi Christofer Fjellner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mihaela Popa, Costas Botopoulos, Toomas Savi şi Antonio De Blasio.

Au intervenit: Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis şi Martin Schulz care, după ce s-a plâns de rumoarea care a existat în hemiciclu la sfârşitul dezbaterii, a solicitat, în numele Grupului PSE, ca Biroul să impună respectarea întreruperii de 5 minute înainte de votare.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.12 al PV din 08.05.2008.


PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

°
° ° °

Preşedinta s-a felicitat cu privire la ratificarea de către Parlamentul lituanian a Tratatului de la Lisabona.

°
° ° °

A intervenit Jens-Peter Bonde cu ocazia ultimei sale participări la o votare.

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Modificările posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul CE/Seychelles * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului cu privire la încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori cu privire la modificările Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica Seychelles privind pescuitul în largul coastelor Republicii Seychelles, pentru perioada cuprinsă între 18 ianuarie 2005 şi 17 ianuarie 2011 [COM(2007)0664 - C6-0430/2007 - 2007/0232(CNS)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0187)


5.2. Nivelul accizei pentru berea produsă în Madeira * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unui nivel redus al accizei pentru berea produsă local în regiunea autonomă Madeira [COM(2007)0772 - C6-0012/2008 - 2007/0273(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0188)


5.3. Exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la încheierea unui Acord interinstituţional între Parlamentul European şi Comisie privind normele de aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei, modificată prin Decizia 2006/512/CE [C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportoare: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

A intervenit László Kovács (membru al Comisiei).

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0189)


5.4. Măsuri de executare (modificarea articolului 81 din Regulamentul de procedură) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind modificarea articolului 81 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European [2008/2027(REG)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportoare: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0190)


5.5. Scheme de sprijin pentru agricultori (schema de sprijin pentru bumbac) * (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, în ceea ce priveşte schema de sprijin pentru bumbac [COM(2007)0701 - C6-0447/2007 - 2007/0242(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0191)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0191)


5.6. Consiliul economic transatlantic (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008, B6-0213/2008 şi B6-0214/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0209/2008

care înlocuieşte B6-0209/2008, B6-0210/2008, B6-0211/2008, B6-0212/2008 şi B6-0214/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Jonathan Evans, Elmar Brok, Corien Wortmann-Kool, James Elles, Andreas Schwab şi Urszula Gacek, în numele Grupului PPE-DE,

Erika Mann, Peter Skinner, Jan Marinus Wiersma şi Benoît Hamon, în numele Grupului PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck şi Alexander Lambsdorff, în numele Grupului ALDE,

Heide Rühle, Kathalijne Maria Buitenweg şi Pierre Jonckheer, în numele Grupului Verts/ALE,

Adam Bielan şi Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN

(Bernard Wojciechowski este cosemnatar în nume propriu)

Adoptat (P6_TA(2008)0192)

(Propunerea de rezoluţie B6-0213/2008 a devenit caducă.)

Intervenţii privind votarea:

Erika Mann, în numele Grupului PSE, a propus un amendament oral la alineatul (13), care a fost reţinut.


5.7. Drepturile omului în lume (2007) şi politica Uniunii Europene în acest domeniu (vot)

Raport referitor la Raportul anual 2007 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2007/2274(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Marco Cappato (A6-0153/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0193)

Intervenţii privind votarea:

- Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, a indicat că grupul său şi-a retras amendamentul 3;

- Marco Cappato (raportor)a prezentat un amendament oral la amendamentul 7, care a fost reţinut.

- Hélène Flautre a prezentat un amendament oral la amendamentul 22, care a fost reţinut.


5.8. Misiunile UE de observare a alegerilor: obiective, practici şi provocări viitoare (vot)

Raport privind misiunile UE de observare a alegerilor: obiective, practici și viitoare provocări [2007/2217(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Coraportori: Véronique De Keyser şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0194)

Intervenţii privind votarea:

- Michael Gahler a prezentat un amendament oral de inserare a unui alineat (6a) nou, care a fost reţinut.


5.9. Relaţiile comerciale şi economice cu ţările din Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) (vot)

Raport privind relațiile comerciale și economice cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) [2007/2265(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Coraportori: Glyn Ford şi Vincenzo Aita (A6-0151/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0195)

Intervenţii privind votarea:

Glyn Ford (raportor) a indicat, înainte de votare, că îşi retrage amendamentul 11 şi a solicitat ca amendamentul 12 să fie considerat ca o adăugare (Preşedinta a constatat că nu există nicio opoziţie în acest sens).


5.10. Gestionarea rezervelor de peşti de adâncime (vot)

Raport privind gestionarea rezervelor de pești de adâncime [2007/2110(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0196)


5.11. Cadrul de reglementare a activităţilor reprezentanţilor grupurilor de interese (persoane care desfăşoară activităţi de lobby) în instituţiile europene (vot)

Raport privind dezvoltarea cadrului de reglementare a activităţilor reprezentanţilor grupurilor de interese (lobbyiştilor) din instituţiile europene [2007/2115(INI)] Raportor:Ingo Friedrich (ex raportor Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

A intervenit Hartmut Nassauer.

Adoptat (P6_TA(2008)0197)

Intervenţii privind votarea:

- Hartmut Nassauer, în numele Grupului PPE-DE, a solicitat ca amendamentul 3 şi alineatul (10) partea a 2-a să fie supuse la vot prin apel nominal (deşi nu a fost prezentată în termen, această cerere a fost reţinută);

- Mario Mauro a prezentat un amendament oral la alineatul (10), care nu a fost reţinut, peste patruzeci de deputaţi manifestându-se împotriva luării acestuia în consideraţie;

- Adina-Ioana Vălean a prezentat un amendament oral la amendamentul 3, care nu a fost reţinut, peste patruzeci de deputaţi manifestându-se împotriva luării acestuia în consideraţie (Monica Frassoni a intervenit cu privire la acest rezultat);

- Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, a indicat că grupul său şi-a retras amendamentul 15.


5.12. Cartea albă privind sportul (vot)

Raport referitor la Cartea albă privind sportul [2007/2261(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0198)


6. Componenţa Parlamentului

Edith Mastenbroek, Jens-Peter Bonde şi Adeline Hazan au informat în scris în legătură cu demisia lor din funcţia de deputaţi în Parlament, începând cu 30.04.2008, respectiv 09.05.2008 şi 18.05.2008.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură, Parlamentul a constatat existenţa locurilor vacante şi a informat statele membre interesate.

Autorităţile olandeze competente au informat că Jan Cremers este desemnat în locul lui Edith Mastenbroek, ca deputat în Parlament, cu efect de la 30.04.2008.

Autorităţile daneze competente au informat că Hanne Dahl este desemnată în locul lui Jens-Peter Bonde, ca deputată în Parlament, cu efect de la 09.05.2008.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Jan Cremers et Hanne Dahl se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


7. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupurilor PSE, UEN şi a Grupului IND/DEM, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

CONT: Ieke van den Burg

EMPL: Jan Cremers în locul lui Emine Bozkurt

LIBE: Emine Bozkurt

AFCO: Hanne Dahl

Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară Euromediteraneană: Cristiana Muscardini

Delegaţia pentru relaţiile cu Elveţia, Islanda şi Norvegia şi cu Comisia parlamentară mixtă a Spaţiului Economic European (SEE): Hanne Dahl

Delegaţia pentru relaţiile cu Israel: Jan Cremers.


8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Ioannis Gklavakis - A6-0166/2008: Katerina Batzeli

Consiliul economic transatlantic - RC-B6-0209/2008: Syed Kamall

Raport Marco Cappato - A6-0153/2008: Milan Horáček, Tunne Kelam, Dimitar Stoyanov

Raport Véronique De Keyser şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A6-0138/2008: Martin Callanan

Raport Glyn Ford şi Vincenzo Aita - A6-0151/2008: Syed Kamall

Raport Ingo Friedrich - A6-0105/2008: Carlo Fatuzzo, Christopher Heaton-Harris, Daniel Hannan, Othmar Karas

Raport Manolis Mavrommatis - A6-0149/2008: Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Christopher Beazley, Hannu Takkula, Othmar Karas.


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz a informat că a fost prezent la şedinţa de astăzi, dar că nu a participat la vot.


11. Decizii privind anumite documente

Sesizarea comisiilor

IMCO

- Propunere revizuită de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, TRAN, IMCO


12. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


13. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 19.05.2008 şi 22.05.2008.


14. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 12.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate