Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 19 mei 2008 - Straatsburg

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Francesco Musotto heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 08.05.2008 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid