Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 19. maj 2008 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

Ved skrivelse af 9. maj 2008 havde José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) meddelt Europa-Parlamentets formand, at Rådet for Den Europæiske Union havde indstillet Antonio Tajani til medlem af Kommissionen i stedet for Franco Frattini.

Kommissionens formand havde til hensigt at gøre Antonio Tajani ansvarlig for transport som forretningsområde.

Parlamentet konstaterede, at dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at Antonio Tajani derfor siden den 9. maj 2008, hvor Rådet havde indstillet ham til medlem af Kommissionen, havde været indehaver af to indbyrdes uforenelige mandater.

Europa-Parlamentet skulle i henhold til punkt 4 i rammeaftalen mellem Parlamentet og Kommissionen samt forretningsordenens artikel 99 tage stilling til udnævnelsen af Antonio Tajani som medlem af Kommissionen, og formanden foreslog derfor, at mandatet først blev erklæret ledigt i forbindelse med afstemningen på plenarmødet. Fra den 9. maj 2008 var Antonio Tajani imidlertid indehaver af et hverv, der var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og han kunne således ikke længere deltage i arbejdet i Europa-Parlamentet og dets organer.

°
° ° °

De kompetente italienske myndigheder havde givet Europa-Parlamentet meddelelse om følgende udnævnelser:
- Giacomo Santini i stedet for Renato Brunetta
- Matteo Salvini i stedet for Umberto Bossi
- Iva Zanicchi i stedet for Mario Mantovani
- Fabio Ciani i stedet for Luciana Sbarbati
- Catiuscia Marini i stedet for Lapo Pistelli
- Giuseppe Bova i stedet for Alfonso Andria
- Edmondo Cirielli i stedet for Adriana Poli Bortone
- Roberto Fiore i stedet for Alessandra Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova og Roberto Fiore var blevet udpeget til medlemmer af Parlamentet med virkning fra den 16. maj 2008.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova og Roberto Fiore deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Hvad angår Giacomo Santini, Matteo Salvini og Edmondo Cirielli blev det derimod konstateret, at de ikke kunne deltage i Parlamentets møder, eftersom de i øjeblikket var medlemmer af det italienske parlament, et hverv, der er uforeneligt med mandatet som medlem af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 7, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet. Derfor var deres mandater fortsat at betragte som ledige.

°
° ° °

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Catherine Boursier var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Adeline Hazan med virkning fra den 18.05.2008.

Catherine Boursier deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik