Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 19. mai 2008 - Strasbourg

4. Parlamendi koosseis

José Manuel Barroso (komisjoni president) teavitas Euroopa Parlamendi presidenti 9. mai 2008. aasta kirjas, et Euroopa Liidu Nõukogu määras Antonio Tajani Franco Frattini asemel komisjoni liikmeks.

Komisjoni president kavatseb anda Antonio Tajanile transpordivoliniku portfelli.

Parlament märkis, et vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ei saa seda ametit ühitada Euroopa Parlamendi liikme ametiga, mistõttu Antonio Tajani on alates 9. maist 2008, mil nõukogu ta komisjoni liikmeks määras, olukorras, mis on ühitamatu tema mandaadiga.

Pidades silmas asjaolu, et Euroopa Parlament peab kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise raamkokkuleppe lõikega 4 ja kodukorra artikliga 99 alles tegema otsuse Antonio Tajani komisjoni liikmeks määramise kohta, tegi president ettepaneku lükata parlamendiliikme koha vabaks jäämise otsuse vastuvõtmine edasi hääletamiseni täiskogus. Arvestades aga tema staatuse ühitamatust parlamendiliikme mandaadiga alates 9. maist 2008, ei või Antonio Tajani enam osaleda Euroopa Parlamendi ega selle selle organite töös.

°
° ° °

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud järgmistest nimetamistest Euroopa Parlamenti:
- Renato Brunetta asemel Giacomo Santini;
- Umberto Bossi asemel Matteo Salvini;
- Mario Mantovani asemel Iva Zanicchi;
- Luciana Sbarbati asemel Fabio Ciani;
- Lapo Pistelli asemel Catiuscia Marini;
- Alfonso Andria asemel Giuseppe Bova;
- Adriana Poli Bortone asemel Edmondo Cirielli;
- Alessandra Mussolini asemel Roberto Fiore.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova ja Roberto Fiore nimetati parlamendi liikmeteks alates 16. maist 2008.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova ja Roberto Fiore vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Giacomo Santini, Matteo Salvini ja Edmondo Cirielli osas märgiti, et nad ei või osaleda Euroopa Parlamendi töös, kuna nad on praegu Itaalia parlamendi liikmed, mis on vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 2 ühitamatu Euroopa Parlamendi liikme volitustega. Seetõttu jäävad nende kohad vabaks.

°
° ° °

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on teatanud Adeline Hazani asemel Catherine Boursier' ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 18.5.2008.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Catherine Boursier vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika