Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 19. toukokuuta 2008 - Strasbourg

4. Parlamentin kokoonpano

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle 9. toukokuuta 2008 päivätyllä kirjeellä, että Euroopan unionin neuvosto on nimittänyt Antonio Tajanin komission jäseneksi Franco Frattinin tilalle.

Komission puheenjohtaja aikoo antaa liikenneasiat Antonio Tajanin hoidettavaksi.

Parlamentti totesi, että Euroopan parlamentin edustajainvaalista annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien kanssa ja että Antonio Tajanin tehtävät ovat näin ollen olleet ristiriidassa parlamentin jäsenen tehtävien kanssa 9. toukokuuta 2008 alkaen, jolloin neuvosto nimitti hänet komission jäseneksi.

Kun otetaan huomioon, että Euroopan parlamentin on parlamentin ja komission välisen puitesopimuksen 4 kohdan sekä parlamentin työjärjestyksen 99 artiklan mukaisesti ilmaistava vielä kantansa Antonio Tajanin nimityksestä komission jäseneksi, puhemies ehdotti, että edustajantoimi todetaan vapautuneeksi vasta sen jälkeen, kun asiasta on äänestetty täysistunnossa. Koska hänen tehtävänsä kuitenkin ovat olleet ristiriidassa parlamentin jäsenen tehtävien kanssa 9. toukokuuta 2008 alkaen, Antonio Tajani ei voi enää osallistua Euroopan parlamentin ja sen elinten työskentelyyn.

°
° ° °

Italian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet seuraavista nimityksistä Euroopan parlamenttiin:
- Renato Brunettan tilalle Giacomo Santini,
- Umberto Bossin tilalle Matteo Salvini,
- Mario Mantovanin tilalle Iva Zanicchi
- Luciana Sbarbatin tilalle Fabio Ciani,
- Lapo Pistellin tilalle Catiuscia Marini,
- Alfonso Andrian tilalle Giuseppe Bova,
- Adriana Poli Bortonen tilalle Edmondo Cirielli,
- Alessandra Mussolinin tilalle Roberto Fiore.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova ja Roberto Fiore on nimitetty parlamentin jäseniksi 16. toukokuuta 2008 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova ja Roberto Fiore osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, että eivät harjoita tehtävää, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.

Sitä vastoin parlamentti totesi, että Giacomo Santini, Matteo Salvini ja Edmondo Cirielli eivät voi toimia Euroopan parlamentin jäseninä, koska he ovat tällä hetkellä Italian parlamentin jäseniä, mikä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien kanssa Euroopan parlamentin edustajainvaalista 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näin ollen heidän edustajanpaikkansa jäävät avoimiksi.

°
° ° °

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Catherine Boursier on nimitetty parlamentin jäseneksi Adeline Hazan tilalle 18.5.2008 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Catherine Boursier osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, että ei harjoita tehtävää, joka on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö