Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2008 m. gegužės 19 d. - Strasbūras

4. Parlamento sudėtis

José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) savo 2008 m. gegužės 9 d. laišku informavo Europos Parlamento Pirmininką, kad Europos Sąjungos Taryba į Europos Komisiją vietoj Franco Frattini paskyrė Antonio Tajani.

Komisijos Pirmininkas ketina suteikti Antonio Tajani už transporto politiką atsakingo Komisijos nario mandatą.

Parlamentas pažymėjo, kad, remiantis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalimi, šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis, taigi nuo 2008 m. gegužės 9 d. – datos, kada Taryba paskyrė jį Komisijos nariu – Antonio Tajani įgaliojimai yra nesuderinami.

Atsižvelgdamas į tai, kad, remiantis Parlamento ir Komisijos pagrindų susitarimo 4 dalimi ir Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu, Europos Parlamentas dar turi išreikšti nuomonę dėl Antonio Tajani paskyrimo Komisijos nariu, Pirmininkas pasiūlė konstatavimą, kad jo vieta yra laisva, atidėti iki balsavimo per plenarinį posėdį. Tačiau, kadangi nuo 2008 m. gegužės 9 d. Antonio Tajani įgaliojimai yra nesuderinami, jis daugiau negali dalyvauti Parlamento ir jo organų darbe.

°
° ° °

Kompetentingos Italijos valdžios institucijos pranešė Europos Parlamentui apie šiuos paskyrimus:
- Giacomo Santini vietoj Renato Brunetta,
- Matteo Salvini vietoj Umberto Bossi,
- Iva Zanicchi vietoj Mario Mantovani,
- Fabio Ciani vietoj Luciana Sbarbati,
- Catiuscia Marini vietoj Lapo Pistelli,
- Giuseppe Bova vietoj Alfonso Andria,
- Edmondo Cirielli vietoj Adriana Poli Bortone,
- Roberto Fiore vietoj Alessandra Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova ir Roberto Fiore paskirti eiti Europos Parlamento narių pareigas nuo 2008 m. gegužės 16 d.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalį, kol tikrinami jų įgaliojimai arba kol nėra priimta sprendimo dėl ginčo, Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova ir Roberto Fiore dalyvauja Parlamento ir jo valdymo organų posėdžiuose, naudodamasis visomis jam priklausančiomis teisėmis, su sąlyga, kad prieš tai pasirašė raštišką deklaraciją, kad neina jokių pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu.

Tačiau dėl Giacomo Santini, Matteo Salvini ir Edmondo Cirielli Pirmininkas nurodė, kad jie negali dalyvauti Europos Parlamento posėdžiuose, kadangi dabar jie yra Italijos parlamento nariai, o, remiantis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalimi, šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario įgaliojimais. Todėl jų vietos vis dar yra laisvos.

°
° ° °

Kompetetingos Prancūzijos valdžios institucijos pranešė apie Catherine Boursier, kuri pakeis Adeline Hazan, paskyrimą Parlamento nare nuo 2008 05 18.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Catherine Boursier įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

Teisinė informacija - Privatumo politika