Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 19 mei 2008 - Straatsburg

4. Samenstelling Parlement

Bij schrijven van 9 mei 2008 heeft José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) de Voorzitter van het Europees Parlement medegedeeld dat de Raad van de Europese Unie Antonio Tajani heeft benoemd tot lid van de Commissie ter vervanging van Franco Frattini.

De voorzitter van de Commissie is voornemens Antonio Tajani met de portefeuille vervoer te belasten.

Het Parlement constateert dat deze hoedanigheid, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, onverenigbaar is met die van lid van het Europees Parlement en dat Antonio Tajani zich derhalve sedert 9 mei 2008, datum van zijn benoeming door de Raad tot lid van de Commissie, in een situatie van onverenigbaarheid van mandaten bevindt.

Aangezien het Europees Parlement zich, uit hoofde van punt 4 van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Parlement en de Commissie, alsmede van artikel 99 van zijn Reglement, nog moet uitspreken over de benoeming van Antonio Tajani tot lid van de Commissie, stelt de Voorzitter voor om de constatering dat de zetel vacant is tot de stemming ter plenaire vergadering uit te stellen. Gezien de onverenigbaarheid van zijn mandaat sedert 9 mei 2008 kan Antonio Tajani evenwel niet langer deelnemen aan de werkzaamheden van het Europees Parlement en zijn organen.

°
° ° °

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben het Europees Parlement kennis gegeven van de volgende benoemingen:
- Giacomo Santini in de plaats van Renato Brunetta,
- Matteo Salvini in de plaats van Umberto Bossi,
- Iva Zanicchi in de plaats van Mario Mantovani,
- Fabio Ciani in de plaats van Luciana Sbarbati,
- Catiuscia Marini in de plaats van Lapo Pistelli,
- Giuseppe Bova in de plaats van Alfonso Andria,
- Edmondo Cirielli in de plaats van Adriana Poli Bortone,
- Roberto Fiore in de plaats van Alessandra Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova en Roberto Fiore zijn benoemd tot leden van het Parlement met ingang van 16 mei 2008.

Zolang hun geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova en Roberto Fiore, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Ten aanzien van Giacomo Santini, Matteo Salvini en Edmondo Cirielli wordt daarentegen geconstateerd dat zij geen zitting kunnen nemen in het Europees Parlement, aangezien zij thans lid van het Italiaans parlement zijn, hoedanigheid die onverenigbaar is met die van lid van het Europees Parlement, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen. Bijgevolg blijven hun zetels vacant.

°
° ° °

De bevoegde Franse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Catherine Boursier tot lid van het Parlement, in de plaats van Adeline Hazan, met ingang van 18.05.2008.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, neemt Catherine Boursier, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid