Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 19 mai 2008 - Strasbourg

4. Componenţa Parlamentului

Prin scrisoarea din 9 mai 2008, José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) a informat Preşedintele Parlamentului European că Antonio Tajani a fost desemnat de către Consiliul Uniunii Europene ca membru al Comisiei în locul lui Franco Frattini.

Preşedintele Comisiei intenţionează să-i încredinţeze lui Antonio Tajani portofoliul transporturilor.

Parlamentul a constatat că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcţie este incompatibilă cu cea de deputat european şi că, datorită acestui fapt, Antonio Tajani se află în situaţia de incompatibilitate a mandatului începând din 9 mai 2008, data desemnării sale de către Consiliu ca membru al Comisiei.

Având în vedere faptul că Parlamentul European, aplicând alineatul (4) din Acordul-cadru dintre Parlament şi Comisie, precum şi articolul 99 din Regulamentul său de procedură, trebuie încă să se pronunţe cu privire la numirea lui Antonio Tajani ca membru al Comisiei, Preşedintele a propus să se amâne constatarea existenţei locului vacant până la votul în plen. Cu toate acestea, având în vedere incompatibilitatea mandatului său cu începere de la 9 mai 2008, Antonio Tajani nu mai poate participa la lucrările Parlamentului European şi ale organelor acestuia.

°
° ° °

Autorităţile competente italiene au comunicat următoarele desemnări în Parlamentul Europeans:
- Giacomo Santini în locul lui Renato Brunetta,
- Matteo Salvini în locul lui Umberto Bossi,
- Iva Zanicchi în locul lui Mario Mantovani,
- Fabio Ciani în locul Lucianei Sbarbati,
- Catiuscia Marini în locul lui Lapo Pistelli,
- Giuseppe Bova în locul lui Alfonso Andria,
- Edmondo Cirielli în locul Adrianei Poli Bortone,
- Roberto Fiore în locul Alessandrei Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova şi Roberto Fiore au fost desemnaţi deputaţi în Parlament cu efect de la 16 mai 2008.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atâta timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre cu privire la o eventuală contestaţie, Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova şi Roberto Fiore participă la lucrările parlamentare şi se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi efectuat în prealabil declaraţia conform căreia nu deţin o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

În ceea ce-i priveşte pe Giacomo Santini, Matteo Salvini şi Edmondo Cirielli, dimpotrivă, s-a constatat că aceştia nu pot participa la lucrările parlamentare, având în vedere faptul că, în prezent, sunt deputaţi în Parlamentul italian, funcţie incompatibilă cu mandatul de deputat european, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct. În consecinţă, locurile lor rămân vacante.

°
° ° °

Autorităţile franceze competente au informat că Catherine Boursier este desemnată în locul lui Adeline Hazan, ca deputată în Parlament, cu efect de la 18.05.2008.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Catherine Boursier se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate