Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 19. maj 2008 - Strasbourg

5. Sestava Parlamenta

S pismom z dne 9. maja 2008 je José Manuel Barroso (predsednik Komisije) obvestil predsednika Evropskega parlamenta, da je Svet Evropske unije za komisarja, ki bo nadomestil Franca Frattinija, imenoval Antonia Tajanija.

Predsednik Komisije namerava Antoniu Tajaniju zaupati prometni sektor.

Parlament je ugotovil, da ta funkcija, v skladu s členom 7(1) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, zato mandat Antonia Tajanija ni združljiv s to funkcijo vse od 9. maja 2008, datuma, ko ga je Svet imenoval za komisarja.

Ker se mora Evropski parlament, v skladu z odstavkom 4 okvirnega sporazuma med Parlamentom in Komisijo ter členom 99 svojega poslovnika, še izreči glede imenovanja Antonia Tajanija za člana Komisije, je predsednik predlagal, da se ugotovitev o sprostitvi sedeža preloži do glasovanja na plenarnem zasedanju. Vendar pa Antonio Tajani zaradi nezdružljivosti mandata od 9. maja 2008 ne sme več sodelovati pri delu Evropskega parlamenta in njegovih teles.

°
° ° °

Pristojni italijanski organi so sporočili naslednja imenovanja v Evropski parlament:
- Giacomo Santini namesto Renata Brunetta,
- Matteo Salvini namesto Umberta Bossija,
- Iva Zanicchi namesto Maria Mantovanija,
- Fabio Ciani namesto Luciane Sbarbati,
- Catiuscia Marini namesto Lapa Pistellija
- Giuseppe Bova namesto Alfonsa Andrie,
- Edmondo Cirielli namesto Adriane Poli Bortone,
- Roberto Fiore namesto Alessandre Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova in Roberto Fiore so bili imenovani za poslance Evropskega parlamenta z začetkom veljavnosti 16. maja 2008.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika, Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova in Roberto Fiore polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Giacomo Santini, Matteo Salvini in Edmondo Cirielli pa ne morejo zasedati v Evropskem parlamentu, saj so trenutno poslanci italijanskega parlamenta, to pa je funkcija, ki v skladu s členom 7(2) Akta z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta. Posledično njihovi sedeži ostajajo prosti.

°
° ° °

Pristojni francoski organi so Evropski parlament obvestili, da je Catherine Boursier imenovana za poslanko Evropskega parlamenta namesto Adeline Hazan z začetkom veljavnosti od dne 18.5.2008.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Catherine Boursier polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov