Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg

6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE-DE och IND/DEM hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet IMCO:
Christopher Heaton-Harris i stället för Syed Kamall

delegationen för förbindelserna med Afghanistan:
Urszula Gacek i stället för Jacek Saryusz-Wolski

delegationen till den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet:
Slavi Binev i stället för Dimitar Stoyanov

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy