Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg

7. Valprövning

På förslag från utskottet JURI, beslutade parlamentet att bekräfta mandaten för ledamöternas Juan Fraile Cantón, Martí Grau i Segú, Florencio Luque Aguilar, Juan Andrés Naranjo Escobar och Salvador Domingo Sanz Palacio, med verkan från den 7 april 2008, och för Sirpa Pietikäinen, med verkan från den 4 april 2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy