Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg

10. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy