Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg

15. Uppgifter om ekonomiska intressen

Följande ledamöter hade ännu inte lämnat uppgifter om ekonomiska intressen för år 2007, i enlighet med artikel 2 femte stycket i bilaga I till arbetsordningen:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann och John Whittaker.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy